Niet tevreden?

Samen streven we naar 100% tevredenheid en vragen u uw opmerkingen of klachten altijd te melden. Wij zoeken zo snel mogelijk naar een passende oplossing voor u. 

Meld je opmerking of klacht eerst aan ons

Klachtenprocedure

Bent u na het melden van de klacht helaas toch nog ontevreden? Dan verwijzen wij u naar onze klachtenprocedure op livit.nl/klachtafhandeling